Гарантійні зобов’язання на товари (вироби) Samsung

Гарантія на товари (вироби) Samsung, придбані на Сайті, надається для кінцевого споживача, який легально набув прав власності на цей виріб, виробником - компанією Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeontong-gu, Suwon, 16677, Gyeonggi-Do, Korea  (Самсунг Електронікс Ко., Лтд., що знаходиться за адресою 129, Самсунг-ро Енгтонг-гу, м.Сувон, 16677, Кьонгі-до, Республіка Корея) (компанія Samsung»).

Виробник гарантує відсутність дефектів матеріалів, недоліків конструкції та виробництва.

Гарантія не діє для будь-яких недоліків, спричинених нормальним зношуванням, випадковими пошкодженнями, неналежним, недбалим, грубим користуванням чи зловживанням, а також у разі виявлення механічних пошкоджень. Гарантія втрачає силу в разі внесення будь-яких змін у виріб чи проведення ремонту неуповноваженими особами. Гарантія підпорядковується положенням і докладній інформації, доступній на сторінці https://www.samsung.com/ua/support/warranty/, де вказані розширенні умови надання  гарантійного обслуговування, строк гарантії та служби виробу.

Для отримання гарантійного обслуговування необхідно звернутися до служби підтримки Samsung та/або відвідати авторизований сервісний центр Samsung. Компанія Samsung або імпортер на свій розсуд і в межах відповідного законодавства виконає усунення недоліку шляхом ремонту або заміни дефектної частини в виробі без додаткової оплати. Запасні частини або заміна виробу пропонуються за принципом обміну, при цьому запасні частини можуть бути як новими, так і відновленими до стану нових (це законодавчо припустимо). Усі оригінальні частини, замінені в процесі гарантійного обслуговування, стають власністю компанії Samsung або імпортера, а нові або замінні частини — власністю споживача. Гарантія є дійсною лише за умови надання споживачем фіскального чека або, якщо передбачено законодавством, іншого розрахункового документа, що підтверджує перший продаж виробу початковому споживачу, який має бути в незіпсованому стані та містити відомості про дату придбання, назву продавця й найменування/ серійний номер моделі.

Гарантія в жодному разі не порушує законні права споживача, гарантовані йому будь-яким застосовним законом. Гарантія не є міжнародною та діє тільки в Україні, якщо інше не зазначено в документації, яка постачається разом з виробом.

Відлік гарантійного строку починається з моменту придбання товару. Якщо передбачено законодавством та правилами виробника або імпортера, гарантія на виріб підлягає реєстрації на сайті виробника.

Фіскальний чек, що видається в момент придбання виробу, замінює собою заповнення гарантійного талону, і підтверджує його дійсність. 

Гарантія на товари інших торгових марок, аніж Samsung, що були придбані на Сайті, діє в межах гарантійних зобов’язань на вироби Samsung.

Прийом звернень щодо виробу, організація гарантійного та сервісного обслуговування здійснюється імпортером ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57.