Bài Phát Biểu Khai Mạc CES 2020

Samsung đang cố gắng làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của mọi người thông qua công nghệ sáng tạo, tương tác và thông minh. Tầm nhìn của chúng tôi trong tương lai là mang lại trải nghiệm Samsung đích thực, phù hợp với tất cả mọi người.

Hãy cùng nhìn qua các bài phát biểu của Samsung tại sự kiện ra mắt các sản phẩm mới nhất và các thông tin liên quan khác.