Samsung tái khẳng định thế nào là
cuộc sống kết nối tại IFA 2019

Khám phá cách Samsung áp dụng những tiến bộ trong AI và mạng 5G vào cuộc sống để giúp mọi thứ được kết nối liền mạch hơn tại sự kiện IFA 2019 được tổ chức ở Berlin.