Nỗ lực nghiên cứu định hướng TV
thông minh của Samsung được công nhận với
giải thưởng nghiên cứu tốt nhất tại ICCE 2021

Các nhà nghiên cứu từ Bộ phận Kinh doanh Hiển thị Hình ảnh (VD) của Samsung đã là người đạt Giải thưởng Nghiên cứu Tốt nhất tại Hội nghị Quốc tế về Điện tử Tiêu dùng của IEEE (Viện Kỹ sư Điện và Điện tử) (ICCE 2021) cho nghiện cứu có tựa đề “Phân tích Hình ảnh cho sự Gợi ý m nhạc.”

“Tại Bộ phận R&D Nâng cao của Samsung, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp trải nghiệm màn hình năng động hơn bằng cách phát triển các công nghệ tiên tiến bổ sung cho lối sống luôn thay đổi của người tiêu dùng,” Tiến sĩ Danny Hyun, Phó TGĐ kiêm Trưởng Bộ phận R&D Nâng cao tại Samsung và cũng là và là đồng tác giả của nghiện cứu cho biết.

Nghiên cứu của Bộ phận R&D nâng cao trải dài trong các lĩnh vực đa ngành như AI, Dữ liệu lớn và kết nối, đồng thời đây cũng là bộ phận chịu trách nhiệm tạo ra các khái niệm vị lai và các nguyên mẫu sản phẩm. Nhiều đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế bao gồm khái niệm công nghệ, các thành phần và các nghiên cứu người dùng đã được Samsung đệ trình.