Chương trình thu cũ đổi mới và Chương trình trả góp

Samsung.com/vn/ cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ tài chính khác nhau để tạo sự thuận tiện cho bạn. Bạn có thể mua sản phẩm thông qua một trong các chương trình sau đây và tận hưởng những lợi ích đi kèm.

1. Chương trình thu cũ đổi mới
Chương trình thu cũ đổi mới cho phép bạn trả lại thiết bị cũ và được giảm giá khi mua thiết bị mới. Khi mua một sản phẩm thông qua chương trình thu cũ đổi mới, thiết bị cũ của bạn phải được đưa về sau khi thiết bị mới được giao cho bạn. Mặc dù bạn có thể thấy ngay giá trị đổi lại của thiết bị cũ trước khi quyết định mua hàng, nhưng giá trị này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả kiểm tra. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Chương trình thu cũ đổi mới của chúng tôi (https://www.samsung.com/vn/offer/len-doi-sieu-pham/) hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7


2. Chương trình trả góp
Chương trình trả góp với mong muốn giảm bớt gánh nặng thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm khi khách hàng mua hàng. Với chương trình này, toàn bộ số tiền thanh toán sẽ được chia cho tổng số tháng mà nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn đề xuất, đồng thời bạn sẽ phải trả số tiền này hàng tháng, với các mức lãi suất khác nhau tùy thuộc vào thẻ tín dụng của bạn. Khi bạn yêu cầu chương trình này, nhà cung cấp thẻ tín dụng sẽ xem xét chi tiết đơn hàng và xác định xem bạn có đủ điều kiện hay không. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang chương trình trả góp của chúng tôi (https://www.samsung.com/vn/galaxy/tan-huong-tra-gop/) hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.