Tôi có thể thay đổi thông tin giao hàng hay thông tin hóa đơn không?

Bạn được yêu cầu nhập kĩ các thông tin cần thiết khi mua hàng và thực hiện thanh toán. Do vậy, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7 của Samsung sẽ chỉ hỗ trợ bạn cập nhật thông tin trước khi có vận đơn do các lỗi về kĩ thuật của hệ thống. Các thay đổi sau khi đã có vận đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.