Thời gian hiệu lực của các mã khuyến mãi

Sau khi đăng nhập, hãy tìm vào trang "Tài khoản của tôi", bạn có thể tìm thấy thông tin các mã khuyến mãi mà bạn đang có tại mục "Khuyến mãi".

Tại mục này, bạn có thể kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến mã khuyến mãi mà mình đang có như giá trị bao nhiêu, khi nào hết hiệu lực, ...

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.