Làm thế nào để tôi hoàn trả một sản phẩm?

Bạn có thể hủy đơn hàng trong mục "Lịch sử Đơn hàng". Hoặc liên hệ với chúng tôi tại đây để được hỗ trợ 24/7.

Nếu bạn có một Tài khoản Samsung.com:

1 Truy cập vào trang mua hàng trực tuyến của Samsung.
2 Đăng nhập tài khoản
3 Chọn "Đơn hàng" để hiển thị các đơn đặt hàng của bạn
4 Chọn "Xem chi tiết" đơn hàng bạn muốn hủy
5 Nhấp vào nút "Hủy"
6 Kiểm tra email thông báo hủy đơn hàng

Nếu bạn không có Tài khoản với Samsung.com:

1 Truy cập đường dẫn: https://shop.samsung.com/vn/mypage/orders
2 Nhập thông tin email và mã đơn hàng
3 Nhấp vào nút "Tìm kiếm" đơn hàng bạn muốn hủy
4 Thông tin đơn hàng được hiển thị. Nhấp vào nút "Hủy"
5 Kiểm tra email hoặc SMS thông báo hủy đơn hàng

Hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được hỗ trợ 24/7.

Để được trợ giúp

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được hỗ trợ 24/7.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.