Ai sẽ chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển khi tôi hoàn trả sản phẩm?

① Trường hợp việc hoàn trả sản phẩm do lỗi phát sinh từ người bán như sản phẩm bị lỗi hoặc giao hàng sai,... chi phí vận chuyển sẽ được thanh toán bởi người bán.

② Trường hợp việc hoàn trả sản phẩm do thay đổi chủ quan từ khách hàng, chi phí vận chuyển sẽ được thanh toán bởi khách hàng.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.