Thêm và quản lý thiết bị và đồ gia dụng trong SmartThings

Ngày cập nhật gần nhất : 16-02-2022

Với số lượng tăng lên liên tục của thiết bị và đồ gia dụng thông minh trong nhà bạn, bạn cần một cách để quản lý tất cả chúng. Bạn có biết rằng có một ứng dụng cho phép bạn điều khiển các thiết bi thông minh này ngay từ điện thoại của ban? Đúng vậy, ứng dụng SmartThings giúp bạn thêm và quản lý tất cả thiết bị thông minh từ cùng một vị trí.

Lưu ý: Nếu bạn thêm các thiết bị Z-Wave đã từng được kết nối trước đây, đảm bảo bạn đã xóa hay loại bỏ chúng trước khi thêm vào hub mới.

Trên điên thoại Galaxy của bạn

Khi bạn đã sẵn sàng để điều khiển tất cả thiết bị thông minh của bạn, chỉ cần làm theo hướng dẫn bên dưới. Nhưng đầu tiên, bạn nên kiểm tra kỹ thiêt bị có tương thích hay không.

Bước 1. Tìm và mở ứng dụng SmartThings trên điện thoại. 
Bước 2. Chọn tab Thiết bị, chọn biểu tượng Ngôi nhà, sau đó chọn địa điểm mong muốn cho thiết bị.
Bước 3. Chọn Thêm (dấu cộng), sau đó chọn Thêm thiết bị.
Bước 4. Nếu thiết bị sử dụng Bluetooth, chọn Quét lân cận và nếu thiết bị của bạn xuất hiện, chọn tên thiết bị.

Add device on a Galaxy phone

Bước 5. Nếu thiết bị của bạn không được tìm thấy, bạn có thể thêm thủ công. Nếu đây là thiết bị Samsung, chọn Theo loại thiết bị để chọn loại thiết bị như hub, TV, v..v Hoặc, chọn Theo nhãn hiệu (Samsung, SmartThings, v.v). Bạn cũng có thể tìm thiết bị của mình từ thanh tìm kiếm.
Bước 6. Từ đây, đọc hướng dẫn trên màn hình để kết nối thiết bị đến SmartThings.
Bước 7. Khi kết nối với thiết bị gia dụng Samsung, bạn có thể sẽ được yêu cầu nhấn một phím trên thiết bị gia dụng để mở tính năng thông minh của thiết bị và hoàn tất kết nối. Thao tác này tương tự với đồng ý với điều khoản sử dụng các tính năng thông minh.

Trên iPhone của bạn

Thiết bị của bạn cũng có thể được thêm vào bằng iPhone. Nhưng trước tiên, bạn nên kiểm tra kỹ tính tương thích của thiết bị.

Bước 1. Tìm và mở ứng dụng  SmartThings.
Bước 2. Chọn tab Thiết bị, sau đó chọn biểu tượng Ngôi nhà, sau đó chọn địa điểm mong muốn cho thiết bị.
Bước 3. Chọn Thêm (dấu cộng). Nếu thiết bị sử dụng Bluetooth, bạn có thể chọn Quét lân cận ở cạnh dưới màn hình để tìm kiếm. 
Bước 4. Bạn cũng có thể thêm thủ công bằng cách chọn Theo loại thiêt bị hoặc Theo nhãn hiệu, sau đó chọn thiết bị từ danh sách. Hoặc, chọn biểu tượng Tìm kiếm để tìm.

Add device on a iPhone

Bước 5. Khi bạn đã chọn được thiết bị của mình, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập và kết nối đến thiết bị.
Bước 6. Khi kết nối một thiết bị gia dụng thông minh của Samsung, có thể bạn sẽ được yêu cầu nhấn một phím trên thiết bị gia dụng để mở tính năng thông minh của nó và hoàn tất kết nối. Điều này tương tự như đồng ý với điều khoản sử dụng tính năng thông minh.

Lưu ý: 

 • Thao tác điều khiển khả dụng có thể thay đổi tùy vào thiết bị.

Nếu bạn đã thêm các thiết bị thông minh thành công, bạn có thể dễ dàng theo dõi và điều khiển chúng ngay với ứng dụng. Bạn thậm chí có thể sử dụng điện thoại như chiếc điều khiển TV với SmartThings.

Trên điện thoại Galaxy của bạn

Bước 1. Tìm và mở ứng dụng SmartThings. Chọn tab Thiết bị, sau đó chọn biểu tượng Ngôi nhà.
Bước 2. Chọn địa điểm mong muốn cho các thiết bị bạn muốn quản lý  và chọn menu xỏ xuống. Chọn Tất cả thiết bị. Tại đây bạn có thể xem, theo dõi và điều khiển tất cả thiết bị đã đăng ký ở địa điểm bạn đã chọn.

Lưu ý: 

 • Để chọn địa điểm khác, chọn biểu tượng Ngôi nhà và chọn địa điểm bạn muốn. Chọn menu xổ xuống, sau đó chọn Tất cả thiết bị một lần nữa.
Control devices on a Galaxy phone

Bước 3. Chọn thiết bị mong muốn của bạn và sử dụng các cài đặt sẵn có để thực hiện hoạt động mong muốn.
Bước 4. Với một số thiết bị bạn có thể sẽ được yêu cầu chọn Tải về để bạn có thể tải về bộ điều khiển của thiết bị.

Trên iPhone của bạn

Bạn cũng có thể điều khiển các thiết bị thông minh từ iPhone.

Bước 1. Tìm và mở ứng dụng SmartThings. Chọn tab Thiết bị, sau đó chọn biểu tượng Ngôi nhà.
Bước 2. Chọn địa điểm mong muốn với các thiết bị bạn muốn quản lý. Sau đó, chọn biểu tượng Ngôi nhà một lần nữa và chọn Tất cả thiết bị.
Bước 3. Chọn thiết bị bạn mong muốn để sử dụng các cài đặt khả dụng.

Control devices on a iPhone

Lưu ý: 

 • Bạn không thể thay đổi thông tin của các thiết bị Bluetooth.

Nếu cần thiết, bạn có thể thay đổi tên hoặc địa điểm của một thiết bị đã được kết nối. Ví dụ, có thể bạn có rất nhiều bóng đèn thông minh được thêm vào và muốn đặt các tên khác nhau cho chúng để dễ phân biệt. Hoặc, có thể bạn đã chuyển một thiết bị sang phòng mới trong nhà của bạn và muốn thay đổi trong cả ứng dụng. Hãy làm theo các bước bên dưới để thay đổi tên hoặc địa đểm của một thiết bị đã được kết nối.

Trên điện thoại Galaxy của bạn

Bước 1. Để chỉnh sửa thông tin thiết bị, hãy mở ứng dụng SmartThings, chọn tab Thiết bị, sau đó chọn biểu tượng Ngôi nhà.
Bước 2. Chọn địa điểm mong muốn, sau đó vuốt qua các phòng để tìm thiết bị bạn muốn chỉnh sửa.
Bước 3. Chọn thiết bị, chọn Nhiều tùy chọn hơn (dấu ba chấm dọc), sau đó chọn Sửa. Bạn có thể điều chỉnh các thông tin sau:

Edit devices details on a Galaxy phone
 • Tên thiết bị: Chỉnh sửa tên của thiết bị.
 • Địa điểm: Thay đổi địa điểm của thiết bị.
 • Phòng: Chọn phòng mà thiê bị thuộc về.
 • Đặt làm yêu thích: Đặt một thiết bị làm thiết bị yêu thích.
 • Thêm vào màn hình chờ: Tạo một lối tắt cho thiết bị trên Màn hình chờ của điện thoại.
 • Xóa thiết bị: Xóa thiết bị khỏi tài khoản SmartThings của bạn.
   

Khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa thiết bị, chọn Lưu.

Trên iPhone của bạn

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin bằng iPhone.

Bước 1. Tìm và mở ứng dụng SmartThings. Chọn tab Thiết bị, sau đó chọn biểu tượng Ngôi nhà.
Bước 2. Chọn địa điểm mong muốn, sau đó vuốt qua các phòng để tìm thiết bị.
Bước 3. Chọn thiết bị, sau đó chọn Nhiều tùy chọn hơn (dấu ba chấm dọc).
Bước 4. Chọn Sửa để điều chỉnh thông tin thiết bị.

Edit devices details on a iPhone

Nếu bạn vừa có TV mới và muốn xóa chiếc cũ khỏi SmartThings, thao tác rất dễ dàng.

Trên điện thoại Galaxy của bạn

Bước 1. Tìm và mở ứng dụng SmartThings.
Bước 2. Chọn tab Thiết bị, sau đó chọn biểu tượng Ngôi nhà, sau đó chọn địa điểm mong muốn. Vuốt quá các phòng và chọn thiết bị bạn muốn xóa.
Bước 3. Chọn thiết bị, sau đ1o chọn Nhiều tùy chọn hơn (dấu ba chấm dọc). Chọn Sửa.
Bước 4. Chọn Xóa thiết bị, sau đó chọn Xóa để xác nhận.

Remove devices on your Galaxy phone

Trên iPhone của bạn

Nếu bạn không sử dụng thiết bị nữa, bạn cũng có thể gỡ chúng từ iPhone.

Bước 1. Tìm và mở ứng dung SmartThings. Chọn tab Thiết bị, sau đó chọn biểu tượng Ngôi nhà.
Bước 2. Chọn địa điểm mong muốn, sau đó vuốt qua các phòng để tìm thiết bị bạn muốn gỡ bỏ.
Bước 3. Chọn thiết bị, sau đó chọn Nhiều tùy chọn hơn (dấu ba chấm dọc).
Bước 4. Chọn Sửa, sau đó chọn Xóa thiết bị ở cạnh dưới. Chọn Xóa để xác nhận.

Remove devices on your iPhone

Cảm ơn phản hồi của bạn