Xóa thiết bị bạn không còn sở hữu trong ứng dụng SmartThings Find

Ngày cập nhật gần nhất : 22-03-2022
SmartThings Fin view.

Nếu thiết bị đang hiển thị trên SmartThings Find đã được bán hoặc tặng và không thể sử dụng nữa, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để xóa thiết bị:

Xóa một thiết bị bạn không còn sở hữu

1 Mở SmartThings và chọn“SmartThings Find”.
2 Chọn thiết nị bạn muốn xóa, sau đó dùng đường dẫn bên dưới để đi đến trang “Find My Mobile”. 
3 Chọn “Nhiều hơn” ở góc trên bên phải và xóa thiêt bị.
Screen to select the device to delete, then click the map. Screen to select the device to delete, then click the map.

Bước 1. Chọn thiết bị bạn muốn xóa, sau đó nhấn vào biểu tượng thiết bị trên bản đồ.

Screen to use link at the bottom to go to the “Find My Mobile” site. Screen to use link at the bottom to go to the “Find My Mobile” site.

Bước 2. Chọn đường dẫn “Find My Mobile” ở cạnh dưới màn hình.

Click “More” in the top right corner in the SmartThings Find. Click “More” in the top right corner in the SmartThings Find.

Bước 3. Chọn biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.

Tap “Remove” in the SmartThings Find. Tap “Remove” in the SmartThings Find.

Bước 4. Chọn “Xóa”.

Cảm ơn phản hồi của bạn