Sử dụng SmartThings trên PC sử dụng Windows 10 và 11 của bạn

Ngày cập nhật gần nhất : 23-03-2022

Bạn đã bao giờ làm việc trên máy tính và cần điều khiển một thiết bị thông minh? Trong quá khứ, bạn phải nhấc điện thoại và mở ứng dụng SmartThings. Giờ, ứng dung SmartThings đã có cho PC chạy Windows 10 và 11! Bạn sẽ có thể tắt mở nguồn các thiết bị, kích hoạt Bối cảnh, chỉnh sửa Phòng, xem SmartThings Find và nhiều hơn nữa mà không cần phải rời bàn máy tính của mình.

SmartThings open on a Galaxy Book Pro.

Nếu bạn chưa tải, hãy tải về phiên bản mới của ứng dụng SmartThings từ Microsoft store. Lần đầu tiên khởi động ứng dụng, nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản Samsung và cho phép các quyền khác nhau. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào cùng tài khoản Samsung đã kết nối đến các thiết bị SmartThings. Khi đã đăng nhập, các thiết bị bạn đã đăng ký sẽ tự động xuất hiện.

Ứng dụng SmartThings cho Windows cho phép bạn thực hiện các thao tác sau từ Windows PC hay thiết bị của bạn: 

 • Tắt hoặc mở các thiết bị đã kết nối.
 • Kích hoạt các Bối cảnh có sẵn.
 • Chỉnh sửa các Phòng đã có hoặc thêm Phòng mới .
 • Truy cập và xem tính năng SmartThings Find.

Tuy nhiên, có một số hạn chế khi sử dụng phiên bản Windows của ứng dụng:

 • Không thể kết nối thiết bị mới hoặc tạo Bối cảnh mới.
 • Không thể truy cập hoặc kiểm soát Tự động hóa.
 • Không thể truy cập hoặc kiểm soát các Ứng dụng thông minh ngoài SmartThings Find.
 • Không thể chỉnh sửa các thiết bị đã kết nối hoặc Bối cảnh.
 • Không thể truy cập chi tiết thiết bị, điều này có thể hạn chế quyền kiểm soát của bạn đối với một số thiết bị.

Khám phá SmartThings trên PC Windows của bạn không khác nhiều so với việc điều hướng ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Bảng Điều hướng ở cạnh trái giúp bạn truy cập đến các tính năng khác nhau trong ứng dụng, như xem các thiết bị đã được kết nối, các mục yêu thích, và menu cài đặt. Chỉ cần chọn vào đề mục mong muốn để được chuyển đến tùy chọn đó. Bạn cũng có thể chọn  Menu (dấu ba gạch ngang) ở góc trên bên trái để ẩn bảng điều hướng khi không cần dùng nữa.

Để chuyển đến địa điểm khác của tài khoản SmartThings, hãy chọn Mũi tên hướng xuống bên cạnh địa điểm hiện tại (v.d. Nhà), và sau đó chọn địa điểm bạn muốn.

Down arrow highlighted in the SmartThings app.

Tính năng Yêu thích (Favourites) cho phép bạn truy cập nhanh chóng và điều khiển các thiết bị và Bối cảnh thường dùng nhất ở cùng một nơi.

1 Tìm Địa điểm mong muốn, sau đó chọn Yêu thích (Favourites) trong Bảng điều hướng
2 Nếu đây là lần dầu tiên bạn thêm tùy chọn vào mục yêu thích, cuộn xuống cuối cùng của trang và chọn¨Chọn mục yêu thích (Choose favourites) ¨.
3 Chọn các thiết bị và Bối cảnh bạn muốn thêm vào, sau đó chọn ¨Hoàn tất (Done)¨.
4 Kiểm tra kỹ các thiết bị và Bối cảnh bạn đã chọn, sau đó chọn ¨Lưu (Save)¨ để xác nhận.
5 Để thêm nhiều thiết bị hay Bối cảnh trong tương lai, đi đến trang Yêu thích (Favourites), chọn Nhiều tùy chọn hơn (dấu ba chấm dọc), và sau đó chọn ¨Chỉnh sửa mục yêu thích (Edit favourites)¨.
¨Edit favourites¨ highlighted in the SmartThings app.
6 Chọn Thêm (dấu +) và chọn thiết bị hay Bối cảnh mong muốn. Chọn ¨Hoàn tất¨ khi đã xong.
7 Bạn sẽ được chuyển về trang Chỉn sửa yêu thích. Nếu muốn, bạn có thể kéo và thả các mục trong danh sách để sắp xếp lại các mục này. Chọn ¨Lưu¨ để xác nhận các thay đổi.
8 Để điều khiển các thiết bị đã được kết nối hay Bối cảnh, chỉ cần chọn ¨Yêu thích (Favourites)¨trong Bảng điều hướng. .Chọn biểu tượng Nguồn (Power)  bên cạnh thiết bị mong muốn để tắt hay mở. Bạn cũng có thể chọn biểu tượng  Play bên cạnh một Bối cảnh để kích hoạt nó.

Nếu bạn muốn xóa một mục nào đó trong phần yêu thích, hãy chuỷen đến trang Yêu thích, chọn Nhiều tùy chọn hơn (dấu ba chấm dọc) và sau đó chọn¨Chỉnh sửa yêu thích¨. Chọn biểu tượng Xóa (dấu -) bên cạnh thiết bị bạn muốn xóa khỏi mục yêu thích. Chon ¨Lưu¨ để xác nhận.

Vui lòng lưu ý: Khi sử dụng phiên bản PC của ứng dụng, các thao tác điều khiển thiết bị có thể bị hạn chế.

Trên ứng dụng SmartThings Windows, bạn không thể thêm thiết bị mới nhưng bạn có thể tắt hoặc mở các thiết bị hiện có. Thêm vào đó, bạn cũng có thể kích hoạt các Bối cảnh hiện có.

Từ Bảng điều hướng, đi đến Địa điểm bạn muốn, sau đó chọn ¨Thiết bị¨. Chọn biểu tượng Nguồn bên cạnh thiết bị mong muốn để tắt hoặc mở nguồn. Nếu PC của bạn có màn hình cảm ứng, bạn có thẻ di chuyển các thiết bị của mình đến các Phòng khác bằng cách kéo và thả chúng bằng ngón tay.

Để kích hoạt Bối cảnh, hãy mở Bảng điều hướng và sau đó chọn ¨Bối cảnh¨. Chọn biểu tượng Play bên cạnh Bối cảnh mong muốn, và thao tác sẽ tự động kích hoạt nếu thiết bị đã liên kết đang trực tuyến.

Power icon highlighted on a device card.

Bạn có thể không thể thêm thiết bị hay Bối cảnh qua ứng dụng Windows PC, nhưng bạn có thể thêm Phòng mới! Bạn cũng có thể thay đổi tên, sắp xếp lại và xóa các Phòng nếu cần.

Thêm Phòng

Chuyển đến Địa điểm mong muốn thiết lập Phòng mới. Chọn Thêm (dấu +) ở góc trên bên phải, và sau đó chọn ¨Thêm phòng¨. Đánh tên phòng, sau đó chọn¨Hoàn tất¨. Phòng mới sẽ xuất hiện trong Địa điểm hiện tại. Bạn có thể kéo và thả các thiết bị vào phòng mới.

¨Add room¨ highlighted in the SmartThings app.

Đặt lại tên cho Phòng

Chọn Nhiều tùy chọn hơn (dấu ba chấm dọc) bên cạnh tên của Phòng mong muốn sửa tên. (Không chọn ¨Nhiều tùy chọn hơn¨ bên cạnh ¨Thiết bị¨ ở trên cùng màn hình.) Chọn ¨Đặt lại tên (Rename)¨, và say đó nhập tên yêu thích vào. Chọn ¨Rename¨ để  xác nhận tên mới.

¨Rename¨ highlighted in the SmartThings app.

Sắp xếp lại các Phòng của bạn

Chọn ¨Nhiều tùy chọn hơn¨ở trên cùng màn hình, bên cạnh Thiết bị. Chọn ¨Sắp xếp lại phòng (Reorder rooms)¨, sau đó kéo và thả các mũi tên để sắp xếp lại các Phòng. Chọn ¨Lưu¨ để xác nhận thứ tự mới.

¨Reorder rooms¨ option highlighted in the SmartThings app.

Xóa một Phòng

Chọn Nhiều tùy chọn hơn (dấu ba chấm dọc) bên cạnh tên Phòng mà bạn muốn xóa. (Không chọn Nhiều tùy chọn hơn bên cạnh mục Thiết bị ở trên cùng màn hình) Chọn ¨Xóa (Delete)¨ và chọn Phòng nào bạn muốn chuyển các thiết bị đến khi Phòng hiện tại bị xóa mất. Chọn ¨Delete¨ để xác nhận.

¨Delete¨ option highlighted in the SmartThings app.

Từ Bảng điều hướng, bạn có thể truy cập vào các tùy chọn khác, ví dụ như menu Cài đặt hay thông tin liên hệ Hỗ trợ SmartThings. Bạn có thể mở Bảng điều hướng bằng cách chọn Menu (dấu ba gạch ngang) ở góc trên bên trái.

Các tùy chọn khả dụng như sau:

 • Cách sử dụng: Xem các hướng dẫn hữu ích để sử dụng ứng dụng SmartThings.
 • Liên hệ chúng tôi: Tạo một yệu cầu Hỗ trợ về SmartThings hay truy cập SmartThings FAQs. 
 • Cài đặt: Điều chỉnh cài đặt thông báo, đăng xuất khỏi ứng dụng, hoặc xem dữ liệu cá nhân và thông tin ứng dụng.
 • Cookies: Theo dõi và nhận diện thiết bị của bạn trên nhiều trang web, dịch vụ, thiết bị và/hoặc lượt truy cập.
A list of additional Menu settings in the SmartThings app.

Cảm ơn phản hồi của bạn