SmartThings cho Galaxy Watch

Ngày cập nhật gần nhất : 23-03-2022

Ứng dụng SmartThings hiện đã có thể được sử dụng trên Galaxy Watch của bạn. Với ứng dụng này, bạn có thể sử dụng Galaxy Watch để xem và điều khiển các thiết bị IoT.

SmartThings in a Galaxy Watch.

Các tính năng chính

  • Xem trạng thái của các thiết bị được đăng ký trong mục ¨Yêu thích¨ trên điện thoại thông minh của bạn.
  • Xem và chạy các Bối cảnh được thêm vào ¨Yêu thích¨ từ đồng hồ.
  • Các điều khiển chi tiết hơn có thể khả dụng cho một số thiết bị.

Vui lòng lưu ý: Các thiết bị hỗ trợ: TVs, loa, điều hòa không khí, robot hút bụi, đèn (5 loại).

1) TV: Chuyển kênh, điều chỉnh âm lượng, chuyển sang im lặng, về kênh trước đó 
2) Loa: Điều chỉnh âm lượng, chuyển sang im lặng, điều khiển chơi nhạc (chạy/ngưng, chuyển bài hát trước đó/chuyển bài hát kế tiếp). 
3) Điều hòa không khí: Cài đặt nhiệt độ, nhiệt độ trong nhà. 
4) Robot hút bụi: Điều chỉnh phương hướng (đi tới, rẽ trái, rẽ phải), bắt đầu/ngưng dọn dẹp, bắt đầu sạc.
5) Đèn: Điều chỉnh độ sáng, trộn màu.

  • Các thiết bị mới không thể được thêm từ ứng dụng SmartThings cho Galaxy Watch.

Để kết nối một thiết bị mới, hãy sử dụng ứng dụng SmartThings cài đặt trên điện thoại của bạn.

Các model Galaxy Watch hỗ trợ ứng dụng SmartThings

Ứng dụng SmartThings có thể được cài đặt và sử dụng trên tất cả model Galaxy Watch4 và Galaxy Watch4 Classic, cũng như tất cả các model ra mắt kế tiếp.

Cách cài đặt ứng dụng SmartThings

  1. Tải ứng dụng về từ CH Play (Google Play Store).
Screen to select google. Screen to select google.

Bước 1. Mở ứng dụng CH Play.

Search icon selected. Search icon selected.

Bước 2. Chọn biểu tượng tìm kiếm..

Keyboard icon selected in ¨Search for apps¨. Keyboard icon selected in ¨Search for apps¨.

Bước 3. Chọn biểu tượng bàn phím.

Enter “SmartThings” and search the app. Enter “SmartThings” and search the app.

Bước 4. Đánh chữ “SmartThings” và nhấn tìm kiếm

“SmartThings” app selected in the results for search. “SmartThings” app selected in the results for search.

Bước 5. Chọn ứng dụng “SmartThings”.

Install SmartThings app. Install SmartThings app.

Bước 6. Chọn Cài đặt.

2. Tìm kiếm ứng dụng trong CH Play trên điện thoại và chọn “Cài đặt trên một thiết bị khác”.

Screen to search SmartThings App in Play Store. Screen to search SmartThings App in Play Store.

Bước 1. Tìm kiếm ¨SmartThings¨ trên CH Play.

Screen to select “Available on more devices” in the SmartThings app in Play Store. Screen to select “Available on more devices” in the SmartThings app in Play Store.

Bước 2. Chọn “Khả dụng trên nhiều thiết bị khác”.

Install option selected. Install option selected.

Bước 3. Chọn "Cài đặt" bên cạnh tên đồng hồ.

Cảm ơn phản hồi của bạn