Smarthings trên Đồng hồ

Ngày cập nhật gần nhất : 23-03-2022
SmartThings on a Watch.

Ứng dụng SmartThings trên Watch có hỗ trợ thẻ dịch vụ không?

Hiện tại, chỉ có một số Bối cảnh được hỗ trợ và chỉ có một số thiết bị có thể được điều khiển. 

Một số dịch vụ khác như năng lượng, chất lượng không khí, v.v. sẽ sớm được hỗ trợ.

Tôi không thể nhìn thấy thiết bị đã đăng ký trong úng dụng SmartThings cho Watch

Mở ứng dụng SmartThings trên điện thoại của bạn. Thêm thẻ cho thiết bị trong tab thiết bị vào mục ¨Yêu thích (Favourites)¨. 

Thiết bị giờ sẽ hiển thị trên Watch.

Làm thế nào để cập nhật ứng dụng SmartThings cho Watch?

Nếu bạn đã kích hoạt tính năng tự động cập nhật trong CH Play, ứng dụng sẽ được cập nhật tự động.

Bạn cũng có thể tìm kiếm ứng dụng trong CH Play và câp nhật thủ công.

Danh sách và trạng thái thiết bị trong ứng dụng SmartThings cho Watch khác với danh sách thiết bị trên điện thoại của tôi (Đồng bộ thất bại)

  • Kết nối giữa điện thoại và đồng hồ có thể đã mất. Để SmartThings cho Watch hoạt động chính xác, điện thoại và đồng hồ của bạn phải được kết nối đúng cách. 

  • Dẳm bảo điện thoại đang kết nối đến có kết nối internet.

SmartThings cho Watch có hỗ trợ widget không?

Chỉ các widget Bối cảnh đang được hỗ trợ. Widget trạng thái/điều khiển thiết bị vẫn chưa khả dụng.

Hãy mở ứng dụng SmartThings cho Watch để truy cập các tính năng bạn muốn sử dụng.

Cảm ơn phản hồi của bạn