Kết nối các thiết bị đã được kết nối đến các dịch vụ khác (Google Home, Alexa) dến ứng dụng SmartThings

Ngày cập nhật gần nhất : 17-03-2022
Woman using the SmartThings App on her phone to connect other services (Google, Home, Alexa).

Các thiết bị Trợ lý Google với SmartThings

SmartThings hoạt động với các thiết bi đạt chuẩn Trợ lý Google và có thể được sử dụng để điều khiển ánh sáng, công tắc và các Bối cảnh đặt trước với SmartThings. Google cũng có thể kiểm tra trạng thái của cảm biến chuyển động và tác động.

Vui lòng lưu ý: Việc thêm Trợ lý Google vào SmartThings sẽ kích hoạt chúng cho tất cả địa điểm trong tài khoản của bạn.

1 Từ ứng dụng SmartThings, chọn Menu (☰).
2 Chọn Trợ lý giọng nói và sau đó chọn Trợ lý Google.
3 Đọc hướng dẫn hiển thị trên màn hình và chọn Mở Trợ lý Google.
  • Bạn sẽ được tự động chuyển sang ứng dụng Trợ lý Google.
4 Chọn Thiết lập.
5 Chọn Thêm (+) ở cạnh dưới bên phải.
6 Chọn SmartThings từ danh sách (Sử dụng kính lúp để tìm nhanh chóng từ danh sách).
7 Chọn Cho phép.
  • Tất cả thiết bị và bối cảnh từ địa diểm của bạn cũng sẽ được cấp phép.
8 Bạn có thể bố trí các thiết bị của mình vào phòng, hoặc chọn Hoàn tấtĐã hiểu.

Amazon Alexa với SmartThings

SmartThings hoạt động với các thiết bị đạt chuẩn Alexa và có thể được sử dụng để điều khiển công tắc tắt/mở, làm mờ bóng đèn, điều khiển nhiệt kế, khóa cửa và các Bối cảnh được đặt trước với SmartThings. Alexa cũng có thể kiểm tra trạng thái cảm biến chuyển động và tác động. 

Vui lòng lưu ý: Việc thêm Amazon Alexa vào SmartThings sẽ kích hoạt nó cho tất cả địa điểm trong tài khoản của bạn.

1 Từ ứng dụng SmartThings, chọn Menu (☰).
2 Chọn Trợ lý giọng nói và chọn Amazon Alexa.
  • Bạn sẽ tự động được chuyển sang ứng dụng Amazon.
3 Chọn Cho phép sử dụng trong SmartThings.
4 Chọn Cho phép.
  • Khi đã cho phép, thông báo sau sẽ xuất hiện: “Alexa đã được iliên kết thành công với SmartThings”.
5 Chọn X để đóng cửa sổ và bắt đầu khám phá thiết bị.

Cảm ơn phản hồi của bạn