Hướng dẫn truy cập Samsung Free từ màn hình chính

Ngày cập nhật gần nhất : 11-08-2022

Tìm hiểu cách truy cập ứng dụng Samsung Free dễ dàng từ màn hình chính và khám phá nguồn giải trí khổng lồ dành riêng cho bạn.

View of the main screen of the Galaxy S22 with a swipe right gesture and the Samsung Free app.

Tìm kiếm Samsung Free trong Galaxy Store và cập nhật nó để truy cập và sử dụng.

Hãy làm theo các bước sau:

1 Nhấn và giữ màn hình chính để vào chế độ Tổng quan.
2 Vuốt sang phải.
3 Bật Samsung Free bằng cách tắt công tắc ở trên cùng bên phải.

Sau này, bạn sẽ có thể truy cập Samsung Free bằng cách vuốt sang phải từ màn hình chính.

Cảm ơn phản hồi của bạn