Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Samsung Cloud

Ngày cập nhật gần nhất : 29-05-2022

Chúng tôi hiểu rằng thiết bị của bạn chứa nhiều thông tin quan trọng mà bạn không bao giờ muốn đánh mất. Từ hình ảnh kỳ nghỉ đến video hòa nhạc thú vị đến các tệp công việc quan trọng, hãy đảm bảo bạn lưu trữ thông tin một cách an toàn. Với dịch vụ quản lý tệp dễ dàng của Samsung Cloud, bạn có thể dễ dàng sao lưu và khôi phục dữ liệu trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng của mình bất kỳ lúc nào.

Samsung Cloud là dịch vụ hỗ trợ đồng bộ thông tin liên kết với tài khoản Samsung của bạn, cũng như sao lưu/khôi phục thông tin được lưu trữ trong thiết bị của người dùng.

A mobile phone displaying the Samsung Cloud app next to the app icon.

Hướng dẫn sử dụng Samsung Cloud

Samsung Cloud đã được cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể khởi các tính năng của Samsung Cloud từ menu Cài đặt như sau:

  • Đồng bộ:

Go to device settings, tap your Samsung account profile, select Samsung Cloud and then, a list of apps appears with a toggle button to switch syncing on/off.

Vào Cài đặt thiết bị, chọn tài khoản Samsung của bạn, chọn Samsung Cloud và sau đó, danh sách ứng dụng xuất hiện với nút bật/tắt đồng bộ.

  • Sao lưu/Khôi phục:
    • Chọn Cài đặt thiết bị, chọn tài khoản Samsung của bạn, chọn Samsung Cloud và nhấn vào “Sao lưu dữ liệu”. Bạn có thể chọn những gì bạn muốn sao lưu khi chuyển nút bật/tắt của từng dữ liệu.
    • Để khôi phục dữ liệu: Chọn Cài đặt thiết bị, chọn tài khoản Samsung của bạn, chọn “Samsung Cloud” và chọn “Khôi phục dữ liệu”. Bạn có thể chọn dữ liệu bạn muốn khôi phục.

 

Khi chạy trình hướng dẫn cài đặt lần đầu tiên, bạn có thể khôi phục dữ liệu đã sao lưu trên thiết bị cũ của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản Samsung của bạn.

Lưu ý: Các bước có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị/phiên bản ứng dụng.

Cảm ơn phản hồi của bạn