TV Samsung của tôi đã kết nối đến SmartThings nhưng lại hiển thị ngoại tuyến khi tôi tắt nguồn

Ngày cập nhật gần nhất : 17-03-2022

Chỉ một số mẫu TV Samsung ra mắt từ 2017 đến 2018 hiển thị ngoại tuyến trong ứng dụng SmartThings khi TV tắt nguồn.

Samsung TV connected to SmartThings.

Nếu bạn không thể mở TV “On” từ ứng dụng SmartThings, hãy kiểm tra: 

  • Các mẫu TV dưới đây không thể mở nguồn được từ ứng dụng SmartThings trên điện thoại của bạn:

- Model Smart TV năm 2017: Model M5500 trở đi.

- Model Smart TV năm 2018: Cho đến model N5500.

  • Nếu tính năng “Mở nguồn từ thiết bị di động” bị tắt từ menu cài đặt của TV:

- Cái đặt TV > Cài đặt chung > Mạng > Cài đặt nâng cao > Mở nguồn từ thiết bị di động: Mở.

  • Nếu SmartThings chưa được sử dụng trong 28 ngày qua, kết nối đến Tv sẽ được đặt lại. 

- Trong ứng dụng SmartThings trên điện thoại di động của bạn, vào plugin TV. Nội dung tin nhắn pop-up bên dưới sẽ xuất hiện:

"Kết nối đến máy chủ đã bị ngắt vì không được sử dụng trong một khoảng thời gian. Nếu bạn muốn kết nối lại, vui lòng chọn nút OK và tắt mở nguồn TV của bạn và nhấn “OK”.

Cảm ơn phản hồi của bạn