Kết quả EGC hiển thị không trùng khớp với Đồng hồ (Samsung Watch)

Ngày cập nhật gần nhất : 22-07-2022

Samsung Health Monitor là một ứng dụng được thiết kế để theo dõi sức khỏe của bạn, đặc biệt với tính năng điện tâm đồ. Trong khi sử dụng ứng dụng trên đồng hồ (Samsung Watch), bạn có thể gặp một số khác biệt trong kết quả đo lường của mình. Tìm hiểu thêm về tình huống này dưới đây.

Example view of the EGC feature from Samsung Health Monitor.

EGC (điện tâm đồ) là một đồ thị của dạng sóng, và dạng sóng ECG thay đổi tùy theo tình huống là điều bình thường. Nếu bạn cảm thấy bất thường về thể chất, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Cảm ơn phản hồi của bạn