Quyền kiểm soát của phụ huynh trong Samsung Kids

Ngày cập nhật gần nhất : 26-07-2022

Giáo dục trẻ em về môi trường kỹ thuật số mới của chúng là điều cơ bản trong xã hội ngày nay. Vì lý do này, Samsung Kids đã đưa ra một số tùy chọn để cha mẹ kiểm soát các hoạt động của con mình trong ứng dụng.

View of the screen of the Parental controls of Samsung Kids.

Samsung Kids đặt giới hạn về thời gian chơi cũng như cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng và danh bạ cụ thể. Bạn có thể cập nhật các báo cáo sử dụng để xem con bạn đang làm gì hoặc để đảm bảo rằng chúng chỉ nhìn thấy những gì phù hợp.

Để truy cập tất cả các tùy chọn này, vui lòng làm theo các bước sau:

1 Trên màn hình chính của Samsung Kids, hãy nhấn vào menu “Nhiều hơn” ở góc trên cùng bên phải.
2 Trên menu được hiển thị, hãy nhấn vào tùy chọn “Kiểm soát của phụ huynh” và nhập mã PIN của bạn.
3 Trên màn hình mới, bạn có thể thấy tất cả các tính năng cho phép bạn theo dõi các hoạt động của con mình và bảo vệ chúng.

Đây là những tính năng khác nhau mà bạn có thể theo dõi:

  • Hoạt động: Bạn có thể kiểm tra thời gian sử dụng của con mình theo ngày và ứng dụng. 

  • Đặt mục tiêu thời gian sử dụng thiết bị: Bạn có thể đặt giới hạn thời gian chơi hàng ngày cho mỗi ngày trong tuần. 

  • Nội dung được phép: Bạn có thể giới hạn và quản lý nội dung hiển thị cho con mình thông qua bốn phương pháp khác nhau: Ứng dụng, Liên hệ, Phương tiện và Âm nhạc .

Cảm ơn phản hồi của bạn