Cần làm gì khi ứng dụng SmartThings không thể thêm TV của tôi

Ngày cập nhật gần nhất : 14-03-2022

Ứng dụng SmartThings có thể mang đến sự tiện lợi khi sử dụng Samsung Smart TV cửa bạn và các thiết bị gia dụng Samsung khác. Tuy nhiên, nếu vì lý do gì đó ứng dụng SmartThings thất bại trong quá trình thêm thiết bị của bạn, có vài cách để chẩn đoán vấn đề này. hãy làm theo các bước bên dưới. 

tv smartthings connection

Kiểm tra trạng thái mạng không dây

 

Khi thêm một thiết bị qua Wi-Fi, TV và điện thoại thông minh phải được kết nối đến cùng mạng Wi-Fi. Ngoài ra, điện thoại thông minh và TV cũng cần đăng nhập vào cùng Tài khoản Samsung để ghép đôi.

TV sản xuất từ sau năm 2017 hỗ trợ Bluetooth có tính năng BLE (Bluetooth Low Energy), bạn có thể tìm kiếm và thiết lập các thiết bị mà không cần kết nối đến cùng mạng Wi-Fi.

select settings select settings

Bước 1. Chojn Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn.

tap connections tap connections

Bước 2. Chọn Kết nối.

select Wi Fi select Wi Fi

Bước 3. Chọn Wi-Fi.

enter the password enter the password

Bước 4. Chọn router và nhập mã PIN (nếu cần thiết).

Lưu ý:

  • Nếu có nhiều hơn 10 thiết bị đang kết nối đến router, đăng ký có thể thất bại.
  • Nếu router và TV ở xa nhau, kết nối có thể sẽ không mượt mà và đăng ký có thể thất bại.

Ở cài đặt Wi-Fi, chọn công tắc để tắt dữ liệu di động. Sau đó thử thêm thiết bị lại từ đầu.

tap the plus icon tap the plus icon

Bước 1. Mở ứng dụng SmartThings và chọn Thêm (dấu cộng).

select device select device

Bước 2. Chọn Thiết bị.

select by brand select by brand

Bước 3. Chọn Theo nhãn hiệu.

select samsung icon select samsung icon

Bước 4. Chọn Samsung.

select tv icon select tv icon

Bước 5. Chọn TV.

select to start select to start

Bước 6. Chọn Bắt đầu.

enter your location and room enter your location and room

Bước 7. Chọn Địa điểmPhòng cho TV của bạn.

turn on your tv turn on your tv

Bước 8. Dùng điều khiển từ xa mở nguồn TV.

select ok select ok

Bước 9. Chọn OK.

enter the password enter the password

Bước 10. Nhập mã PIN hiển thị trên màn hình.

tv is registered on samsung account tv is registered on samsung account

Bước 11. Chờ đến khi TV được đăng ký với tài khoản Samsung của bạn.

registration is complete registration is complete

Bước 12. Đặt tên TV và chọn Xong. Quá trình đăng ký đã hoàn tất.

Đảm bảo rằng TV của bạn được hỗ trợ và sau đó thử đăng ký lại thiết bị vào ứng dụng SmartThings.

tap the plus icon tap the plus icon

Bước 1. Chọn Thêm (dấu cộng) trên điện thoại của bạn.

select device select device

Bước 2. Chọn Thiết bị.

select by device type select by device type

Bước 3. Chọn Theo thiết bịTV.

select samsung icon select samsung icon

Bước 4. Chọn Samsung.

help list for troubleshooting help list for troubleshooting

Bước 5. Chọn Đảm bảo rằng TV của bạn được hỗ trợ.

checking the list checking the list

Bước 6. Chọn Danh sách thiết bị được hỗ trợ.

searching for your device on the list searching for your device on the list

Bước 7. Nếu TV của bạn không có trong danh sách, chọn Tìm kiếm ở trên cùng màn hình.

enter the number of your tv model enter the number of your tv model

Bước 8. Nhập tên model TV của bạn.

Kiểm tra cập nhật phần mềm

 

Đảm bảo rằng phiên bản phần mềm trên điện thoại thông minh của bạn và ứng dụng SmartThings đã được cập nhật, và nếu cần thiết, hãy cập nhật cả phần mềm cho TV của bạn.

Lưu ý: Ứng dụng SmartThings tương thích với các thiết bị điện thoại chạy Android trở lên, và iOS 12.0 trở lên.

smartthings menu smartthings menu

Bước 1. Chọn Menu (dấu ba gạch ngang).

move to smartthings settings move to smartthings settings

Bước 2. Chọn Cài đặt SmartThings.

the app information the app information

Bước 3. Vuốt và chọn Thông tin SmartThings.

smartthings software update smartthings software update

Bước 4. Nếu có bản cập nhật khả dụng, chọn Cập nhật.

Bước 1. Nhấn phím Ngôi nhà trên điều khiển và tìm Cài đặt.

tv settings screen

Bước 2. Chọn Hỗ trợ > Cập nhật phần mềm.

tv software update

Bước 3. Chọn Cập nhật ngay.

tv software update now

Lưu ý: 

  • Nếu bạn gặp vấn đề với TV thông minh Samsung của mình, bạn nên kiểm tra xem có bản cập nhật khả dụng nào hay không vì chúng có thể giúp khắc phục vấn đề của bạn.
  • Ảnh chụp màn hình và menu thiết bị có thể thay đổi tùy theo model và phiên bản phần mềm.

Cảm ơn phản hồi của bạn