Trang Quà Tặng Dành Cho
Khách Hàng Samsung

Xác Thực 2 Bước

Tài khoản được bảo mật bằng tính năng xác minh 2 bước.
Vui lòng nhập mã xác minh (OTP) được gửi đến số điện thoại của bạn.
*SỐ ĐIỆN THOẠI KHÔNG ĐÚNG
*MÃ XÁC MINH KHÔNG ĐÚNG
Mã OTP có hiệu lực trong vòng: 3 phút

Đăng Nhập Thành Công!
Chọn Ngay Quà Tặng Bạn Yêu Thích

*VUI LÒNG CHỌN QUÀ TẶNG

Nhập Thông Tin
Để Nhận Mã Ưu Đãi

Để nhận mã ưu đãi mua hàng trực tuyến,
vui lòng nhập email & số điện thoại.
*SỐ ĐIỆN THOẠI KHÔNG ĐÚNG
*EMAIL KHÔNG ĐÚNG

Thông Tin
Người Nhận Quà

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để nhận quà.
*Vui lòng nhập thông tin
*SỐ ĐIỆN THOẠI KHÔNG ĐÚNG
*EMAIL KHÔNG ĐÚNG
*Vui lòng nhập thông tin
*Vui lòng chọn thông tin
*Vui lòng chọn thông tin
*Vui lòng nhập thông tin
Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản về chính sách bảo mật thông tin của Samsung.
*Vui lòng nhấn chọn đồng ý

Thông Tin Đơn Hàng

Mã tham chiếu
Ngày đổi quà
Loại quà tặng
Tỉnh/Thành Phố
Tên khách hàng
Trạng thái
Mã vận đơn
CS20202412 - 0001
22.02.2021
Bộ sạc Samsung (01 bộ đầu sạc, dây cáp và đầu type C)
TP Cần Thơ
Nguyễn Thị C
Đang chuẩn bị hàng