Cách lấy quần áo ra khỏi máy giặt khi mất điện

Ngày cập nhật gần nhất : 03-06-2022

Trong trường hợp mất điện, cần phải thoát nước bên trong lồng giặt trước khi lấy quần áo ra khỏi máy giặt.

1 Rút dây nguồn của máy giặt ra khỏi ổ cắm điện.
2 Ấn nhẹ vùng phía trên nắp bộ lọc để mở.
Làm thế nào để lấy quần áo ra khỏi máy giặt WW95H7410EW/SV khi bị mất điện?
3 Nhẹ nhàng kéo ống thoát nước khẩn cấp ra.
Làm thế nào để lấy quần áo ra khỏi máy giặt WW95H7410EW/SV khi bị mất điện?
4 Trong khi giữ đầu ống thoát, mở nắp ống.
Làm thế nào để lấy quần áo ra khỏi máy giặt WW95H7410EW/SV khi bị mất điện?
5 Để nước chảy vào dụng cụ chứa.
Làm thế nào để lấy quần áo ra khỏi máy giặt WW95H7410EW/SV khi bị mất điện?
6 Đóng nắp ống và lắp lại ống thoát.
7 Đóng nắp đậy bộ lọc.

Cảm ơn phản hồi của bạn