Cách sử dụng tính năng Smart Check trên máy giặt

Ngày cập nhật gần nhất : 08-06-2022
1 Chức năng Smart Check (Kiểm tra Thông minh) có thể hoạt động nếu không có nút nào được nhấn sau khi bật máy giặt.
2 Nhấn và giữ đồng thời 2 nút Spin (Vắt) và Options (Các Tùy chọn) trong 3 giây để bắt đầu chức năng Kiểm tra thông minh khi xảy ra lỗi hoặc không nhấn bất kỳ nút nào kể từ khi bật máy giặt.

※ Lịch sử mã lỗi bị xóa sau khi sử dụng chức năng này.

Làm sao sử dụng tính năng Smart Check (Kiểm tra thông minh) trên máy giặt WW95H7410EW/SV?
3 Nếu chức năng Smart Check (Kiểm tra thông minh) được kích hoạt, đèn LED trên màn hình hiển thị cửa sổ xoay trong 2 hoặc 3 giây và sau đó đèn chỉ báo Smart Check (Kiểm tra thông minh) phát sáng trên màn hình hiển thị.
Làm sao sử dụng tính năng Smart Check (Kiểm tra thông minh) trên máy giặt WW95H7410EW/SV?
4 Chạy ứng dụng Samsung Smart Washer trên điện thoại thông minh và bấm vào nút Kiểm tra thông minh.

※ “Chăm sóc Thông minh” có thể được thay đổi sang “Kiểm tra thông minh” tùy theo lựa chọn ngôn ngữ.

5 Đưa máy ảnh của điện thoại thông minh vào Mã kiểm tra thông minh hiển thị trên bảng điều khiển hiển thị của máy giặt.

※ Nếu có ánh sáng từ một bóng đèn, bóng đèn huỳnh quang hoặc đèn phản chiếu trên màn hình hiển thị của máy giặt, điện thoại thông minh có thể không nhận diện được Mã kiểm tra thông minh.
※ Nếu giữ điện thoại thông minh ở một góc quá rộng so với mặt trước của màn hình hiển thị, nó không có khả năng để nhận ra các mã lỗi. Để có kết quả tốt nhất, giữ điện thoại thông minh để mặt trước của màn hình hiển thị và điện thoại thông minh song song hoặc gần như song song.  

6 Nếu lấy nét chính xác, Mã kiểm tra thông minh sẽ tự động được nhận diện, và các thông tin chi tiết về tình trạng của máy giặt, các lỗi và các biện pháp khắc phục được hiển thị trên điện thoại thông minh.
7 Nếu điện thoại thông minh không nhận diện ra Mã kiểm tra thông minh hơn hai lần, xin vui lòng nhập bằng tay mã lỗi hiển thị trên bảng điều khiển hiển thị của máy giặt vào ứng dụng Smart Check (Kiểm tra thông minh).

Cảm ơn phản hồi của bạn