Hẹn giờ trên máy giặt Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 03-04-2024

Hẹn giờ giúp bạn chủ động cài đặt thời gian hoàn tất cho máy giặt và chủ động phơi. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước thiết lập hẹn giờ giặt cho máy giặt Samsung.

 

 

1 Cho quần áo vào lồng giặt, bật nguồn khởi động máy. Chọn chương trình giặt phù hợp với nhu cầu giặt của từng loại quần áo. (thay đổi cài đặt của các chương trình nếu bạn có nhu cầu như nhiệt độ, vòng vắt hay các chế độ tùy chọn thêm)
2 Nhấn nút Delay End (Hẹn giờ kết thúc) liên tục để thiết lập thời gían mà bạn muốn máy kết thúc chuơng trình.

Ví dụ:

Bạn muốn hẹn giờ cho máy giặt từ lúc 10h tối đến 6h sáng máy sẽ kết thúc chương trình giặt, thì thời gian cần thiết lập Delay end là 8h.

Nếu bạn chọn chương trình sợi tổng hợp thời gian giặt của chương trình là 2h thì sẽ hoạt động theo nguyên lý sau:

delay-end-2
3 Nhấn nút Start/Pause (Chạy/Dừng) và máy giặt sẽ bắt đầu thực hiện chu kỳ giặt và kết thúc theo thời gian bạn đã chọn. Nếu bạn muốn hủy thiết lập chế độ hẹn giờ tắt thì chỉ cần nhấn nút nguồn khởi động lại.

Tận hưởng ưu đãi
độc quyền

Tận hưởng ưu đãi mới

Cảm ơn phản hồi của bạn