Cách xử lý khi máy trên của Samsung WR24M9960 thông báo 1dC4

Ngày cập nhật gần nhất : 08-06-2022

Thông báo 1dC4 xuất hiện khi cửa bảo vệ của máy giặt trên chưa đóng hoặc có vướng vật lạ, đóng chưa đúng khớp.

Nếu việc này xảy ra, bạn thực hiện các việc sau để khắc phục:

Bước 1

Vệ sinh cửa, thành máy giặt trên để đảm bảo không có quần áo bị vướng ở cửa máy giặt.

Dùng khăn sạch khô lau vệ sinh sạch thành nắp và ron cao su lồng trên của máy giặt.

Bước 2

Đóng chặt nắp bảo vệ, lớp kiếng trên của máy giặt trên trong đúng khớp nghe tiếng tách, rồi đóng nắp lớp cửa trên lại.

Bước 3

Khởi động máy giặt thử để kiểm tra bằng cách nhấn giữ phím Hold to Start (3 giây) để khởi động giặt.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn