Chức năng Add Door trên máy giặt WW10K6410 không thể mở ra trong trường hợp nào?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Chức năng Add Door trên máy giặt WW10K6410 không thể mở ra trong trường hợp nào?

 

Khi nhiệt độ bên trong lồng giặt hơn 50 độ C.

Khi bạn cài đặt Child Lock ( Khóa trẻ em) vì lý do an toàn.

Khi đang chạy chu trình vệ sinh lồng giặt.

 

 

 2 

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page