Không lấy nước từ tủ lạnh được

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

1 Kiểm tra bình chứa nước bên trong tủ
file

Kiểm tra cấp đầy nước vào bình nước và lắp chặt bình nước vào tủ 

2 Mở khóa lấy nước
file

Đảm bảo hệ thống lấy nước không bị khóa. Gạt thanh điều chỉnh sang chữ Unlock 

3 Nhấn giữ vòi lấy nước khoảng 2-3 phút để kiểm tra

Đối với tủ mới mua hoặc mới đổ thêm nước vào bình, cần nhấn giữ vòi lấy nước khoảng 2-3 phút để theo dõi chức năng lấy nước này 

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn