Tại sao máy giặt của tôi giặt quá lâu?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Khi máy giặt giặt quần áo với thời gian quá lâu thì bạn cần kiểm tra lại nguồn nước để xem nguồn nước vào máy giặt có đủ hay không, nước yếu có thể là nguyên nhân dẫn đến máy giặt quá lâu.

Tại sao máy giặt của tôi giặt quá lâu?

Đồng thời bạn cũng cần phải phân bố quần áo đồng đều và giặt với lượng vừa đủ để máy hoạt động ổn định hơn.

Tại sao máy giặt của tôi giặt quá lâu?

Thời gian giặt trung bình của máy giặt cửa trên khoảng hơn 1h, của máy giặt cửa trước khoảng hơn 2h. Nếu muốn giặt nhanh hơn, bạn có thể chon sang chế độ giặt nhanh (Quick Wash) hoặc giặt hang ngày (Daily Wash).

Tại sao máy giặt của tôi giặt quá lâu?

Cảm ơn phản hồi của bạn