Sử dụng 2 SIM trên thiết bị Galaxy Android 11 (R)

Ngày cập nhật gần nhất : 22-12-2022

Sau khi cập nhật thiết bị Galaxy của bạn lên phiên bản hệ điều hành Android 11, có một số thay đổi về việc sử dụng 2 SIM. Hãy tham khảo bài viết bên dưới để có thêm thông tin chi tiết.

Khi sử dụng 2 SIM, chỉ 1 SIM hiển thị và popup xuất hiện khi gọi đi bằng SIM không ưu tiên

Theo khái niệm SIM ưu tiên, người dùng chủ yếu thực hiện cuộc gọi bằng SIM ưu tiên. Vì vậy, giao diện người dùng của Android 11 đã được thay đổi để chỉ thực hiện cuộc gọi với SIM tương ứng ở mục Gần đây và Bàn phím của ứng dụng Điện thoại.

Nhưng xin lưu ý rằng cửa sổ lựa chọn SIM tiếp tục được hiển thị để bạn có thể chuyển đổi SIM.

Đây không phải là lỗi.

Trên One UI 3.1, khi thực hiện cuộc gọi ở giao diện bàn phím, bạn có thể chọn để sử dụng SIM 1 hoặc 2 bằng cách nhấn vào biểu tượng ở cạnh dưới màn hình.

Biểu tượng SIM trong Tin nhắn

1. Khi soạn tin nhắn lần đầu, biểu tượng thay đổi SIM xuất hiện ở phía trên biểu tượng gửi tin nhắn.

2. Khi truy cập một đoạn hội thoại đã có, thông tin SIM sẽ được chọn là thẻ SIM cuối cùng nhận/gửi tin nhắn.

Bạn có thể kiểm tra đó là SIM nào theo cách sau.

  • Trên màn hình hội thoại: chọn dấu 3 chấm dọc ở cạnh trên bên phải màn hình.
  • Phía dưới cùng menu hiện ra có thể lựa chọn thẻ SIM mong muốn để gửi tin nhắn

 

3. Sau khi kết thúc cuộc gọi trên điện thoại, cài đặt SIM trên ứng dụng tin nhắn bị thay đổi.

Khi cuộc gọi được kết nối, cài đặt SIM cho tin nhắn được đổi sang SIM ưu tiên cho tin nhắn.

(Ví dụ: SIM ưu tiên được đặt là SIM1 > Gửi tin nhắn bằng SIM2 > Gọi điện bằng bất kỳ SIM1, 2 > Đổi thành SIM1 khi kiểm tra màn hình soạn tin nhắn).

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn