Không nghe thấy đầu dây bên kia trong cuộc gọi

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022

Vui lòng làm theo các giải pháp sau:

 

     •  Điều chỉnh âm lượng tai nghe. 

     •  Sau khi kết nối đến thiết bị khác, điều chỉnh âm thanh từ thiết bị đã kết nối đến khi bạn nghe thấy âm thanh trên tai nghe không đúng với mức âm lượng 100%.

Cảm ơn phản hồi của bạn