Danh sách thiết bị tương thích với Galaxy Fit và Galaxy Fit e

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Galaxy Fit

Samsung và các thiết bị Android khác : Android 5.0 trở lên với RAM từ 1.5 GB

iOS : iPhone 7 trở lên, iOS 10.0 trở lên

Galaxy Fitⓔ

Samsung và các thiết bị Android khác : Android 5.0 trở lên với RAM từ 1.5 GB

iOS : iPhone 5 trở lên, iOS 9.0 trở lên

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page