Các thiết bị tương thích Samsung Galaxy Fit và Galaxy Fit e

Ngày cập nhật gần nhất : 07-06-2022

Galaxy Fit

Samsung và các thiết bị Android khác : Android 5.0 trở lên với RAM từ 1.5 GB

iOS : iPhone 7 trở lên, iOS 10.0 trở lên

Galaxy Fitⓔ

Samsung và các thiết bị Android khác : Android 5.0 trở lên với RAM từ 1.5 GB

iOS : iPhone 5 trở lên, iOS 9.0 trở lên

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn