Khi kích hoạt Bixby Voice trên Galaxy S9 bằng cách nói “Hi Bixby” qua tính năng đánh thức bằng giọng nói, thiết bị thường xuyên không nhận diện được lệnh đánh thức của tôi và không phản hồi, Tôi nên làm gì?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Nếu thiết bị không nhận diện tốt giọng nói của bạn cho tính năng đánh thức bằng giọng nói và bạn cảm thấy tỷ lệ nhận diện này thấp, chúng tôi khuyến khích bạn hãy điều chỉnh độ nhạy của tính năng đánh thức bằng giọng nói. Từ màn hình Bixby Home, vui lòng chọn Nhiều hơn > Cài đặt > Đánh thức bằng giọng nói > Độ nhạy lệnh đánh thức. Sau đó, điều chỉnh độ nhạy từ mặc định (thấp) lên mức cao hơn (Trung bình hoặc Cao). Xin lưu ý là độ nhạy cao hơn có thể làm cho Bixby vô tình bị đánh thức. Ngoài ra Samsung cũng đã lên lịch cập nhật ứng dụng Bixby để hỗ trợ khả năng nhận diện tốt hơn Lệnh đánh thức. Samsung cam kết cung cấp trải nghiệm di động tốt nhất đến khách hàng và khuyến khích người dùng luôn cập nhật phần mềm và ứng dụng lên phiên

bản mới nhất. 

doesnotrecognizewakeupcommand

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page