Cách xử lý sự cố với Bixby Voice trên Galaxy S9

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Nếu thiết bị không nhận diện tốt giọng nói của bạn cho tính năng đánh thức bằng giọng nói và bạn cảm thấy tỷ lệ nhận diện này thấp, chúng tôi khuyến khích bạn hãy điều chỉnh độ nhạy của tính năng đánh thức bằng giọng nói. Từ màn hình Bixby Home, vui lòng chọn Nhiều hơn > Cài đặt > Đánh thức bằng giọng nói > Độ nhạy lệnh đánh thức. Sau đó, điều chỉnh độ nhạy từ mặc định (thấp) lên mức cao hơn (Trung bình hoặc Cao). Xin lưu ý là độ nhạy cao hơn có thể làm cho Bixby vô tình bị đánh thức. Ngoài ra Samsung cũng đã lên lịch cập nhật ứng dụng Bixby để hỗ trợ khả năng nhận diện tốt hơn Lệnh đánh thức. Samsung cam kết cung cấp trải nghiệm di động tốt nhất đến khách hàng và khuyến khích người dùng luôn cập nhật phần mềm và ứng dụng lên phiên

bản mới nhất. 

doesnotrecognizewakeupcommand

Cảm ơn phản hồi của bạn