Quét hồng ngoại để nhận diện có hại sức khỏe không?

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Nếu mắt tiếp xúc với hồng ngoại trong khoảng cách 2cm lâu hơn 10 giây, sẽ gây hại cho mắt. Nhưng, tính năng quét mống mắt của S8/S8+ hoạt động ở khoảng cách 20cm~35cm trong 1 giây.

Và, nếu bạn nhìn vào đèn LED nhận diện mống mắt lâu hơn 10 giây hoặc bạn quá gần nó, thiết bị sẽ tự động ngắt tính năng mống mắt để bảo vệ mắt của bạn. Do đó, sẽ không gây nguy hại cho mắt người.

Thêm vào đó, IR LED để scan mống mắt của S8/S8+  đạt chuẩn an toàn cao nhất là “Exempt” dựa vào chuẩn quốc tế IEC 62471.

(IEC : Ủy ban Điện tử Quốc tế)

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn