Cách để cài đặt dạng hiển thị huy hiệu khi dùng Android Oreo

Ngày cập nhật gần nhất : 07-06-2022

Huy hiệu dạng chấm và tùy chọn xem trước thông báo vừa được thêm vào Oreo OS. Nếu bạn muốn chuyển sang dạng huy hiệu với số, vui lòng chọn CÀI ĐẶT THÔNG BÁO ở bảng thông báo hoặc Cài đặt > Thông báo > Huy hiệu thông báo > Chọn Hiển thị với số.

dotstylebadge

Cảm ơn phản hồi của bạn