Khi dùng Android Oreo, biểu tượng ứng dụng không hiển thị dạng huy hiệu với số mà là dạng chấm. Tôi nên làm gì?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Huy hiệu dạng chấm và tùy chọn xem trước thông báo vừa được thêm vào Oreo OS. Nếu bạn muốn chuyển sang dạng huy hiệu với số, vui lòng chọn CÀI ĐẶT THÔNG BÁO ở bảng thông báo hoặc Cài đặt > Thông báo > Huy hiệu thông báo > Chọn Hiển thị với số.

dotstylebadge

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page