Cách dùng các ứng dụng bị xám sau khi khôi phục cài đặt gốc

Ngày cập nhật gần nhất : 22-06-2022
greyappsicon1

Các ứng dụng được cài sẵn trên máy, sau khi khôi phục cài đặt gốc cần được cài đặt lại.

    
Biểu tượng xám có nghĩa là ứng dụng chưa được cài đặt. Khi thiết bị kết nối đến Wi-Fi, ứng dụng sẽ được tự động tải về.

Hoặc nếu bạn muốn tải qua 3G/4G, vui lòng chạm và kéo thanh thông báo.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn