Sử dụng tiếp tục ứng dụng trên thiết bị Galaxy khác

Ngày cập nhật gần nhất : 22-03-2021

Bạn đã bao giờ bắt đầu làm điều gì đó trên điện thoại và sau đó chuyển sang máy tính bảng của mình chưa? Thông thường, bạn sẽ mất dấu và phải bắt đầu lại từ đầu trên ghi chú hoặc tìm kiếm trên internet. Nhưng với bản cập nhật One UI 3.1, bạn có thể tiếp tục sử dụng Samsung Notes hoặc Samsung Internet trên một thiết bị khác! Và nó sẽ cho phép bạn tiếp tục ngay tại nơi bạn đã dừng lại.

 

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng trên các thiết bị chạy One UI 3.1 trở lên và chỉ tương thích với Samsung Internet và Samsung Notes.

Mở tính năng Tiếp tục ứng dụng trên thiết bị khác

 

Khi tính năng này được thiết lập, bạn sẽ có thể tự do chuyển đổi giữa hai thiết bị của mình. Nhưng trước tiên, bạn cần áp dụng một số cài đặt nhất định để tính năng hoạt động.

Đảm bảo những điều sau đây đúng cho cả hai thiết bị bạn sẽ sử dụng::

 • Chúng đã đăng nhập vào cùng một tài khoản Samsung
 • Chúng được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi
 • Cả hai đều đã bật Bluetooth
 • Cả hai đều được bật tính năng Tiếp tục trên các thiết bị khác
 • Cả hai đều có One UI 3.1 trở lên

Sau khi hai thiết bị của bạn đáp ứng các yêu cầu này, bạn có thể thiết lập tính năng:

 1. Để bật tính năng Tiếp tục trên các thiết bị khác, hãy tìm và mở Cài đặt

 2. Nhấn vào Tính năng nâng cao, sau đó nhấn vào công tắc bên cạnh Tiếp tục ứng dụng trên thiết bị khác

  Continue apps on other devices switched on with a Galaxy phone

   

 3. Bây giờ, hãy mở Samsung Internet hoặc Samsung Notes trên một thiết bị và mở một trang web hoặc ghi chú..

 4. Trên thiết bị khác, hãy nhấn vào biểu tượng Gần đây để mở các ứng dụng bạn đã sử dụng gần đây.

 5. Một biểu tượng sẽ xuất hiện bên cạnh ứng dụng bạn đang sử dụng trên thiết bị gốc. Nhấn vào nó để mở ứng dụng và tiếp tục sử dụng nó trên tiết bị hiện tại của bạn.

  Samsung Notes with Continue apps icon highlighted on a Galaxy phone

Cảm ơn phản hồi của bạn