Tính năng Bảo vệ màn hình là gì? Làm thế nào để sử dụng trên Samsung Galaxy Core Prime™?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 28-12-2017

Bảo vệ màn hình™

Tính năng Bảo vệ màn hình là một chế độ màn hình tương tác, có thể tự động bật khi điện thoại được kết nối với đế sạc hoặc sạc.

Tính năng này giữ cho màn hình luôn được mở và hiển thị các thông tin thời gian thực. Từ màn hình trang chủ, chạm vào Ứng dụng > Cài đặt  > Hiển thị  > Bảo vệ màn hình. Chạm vào phím trượt  để mở bảo vệ màn hình.

Chọn Màu sắc, Google™ Photos, Bảng ảnh, hoặc Khung ảnh. Chạm vào  để cấu hình mục đã chọn.

Chạm vào Xem trước để xem trước tùy chọn.

Lưu ý: Ứng dụng bổ sung có thể được thêm vào Bảo vệ màn hình thông qua CH Play™. Từ màn hình Trang chủ, vào Ứng dụng > CH Play và tìm kiếm “Daydream”.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động.

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ