Cách điều chỉnh cài đặt Điều khiển từ xa trên Samsung S Pen

Ngày cập nhật gần nhất : 24-06-2022

Thay đổi và tuỳ biến ứng dụng, tính năng hay hoạt động của bút S Pen của bạn phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn.

1

Mở Cài đặt.

2

Chạm nhẹ vào Tính năng nâng cao.

Chạm nhẹ vào Tính năng Nâng cao từ mục Cài đặt
3

Chạm nhẹ vào S Pen.

4

Chọn Điều khiển từ xa S Pen.

5 Vuốt để bật điều khiển từ xa.
Menu điều khiển từ xa S Pen

Bạn cũng có thể kích hoạt tính năng thông qua bảng thông báo:

1 Mở bảng thông báo bằng cách vuốt xuống từ cạnh trên của thiết bị.
2 Mở rộng các tuỳ chọn trong bảng thông báo.
Mở bảng thông báo
3 Vuốt bảng thông báo về phía bên trái.
Mở rộng bảng thông báo
4

Chạm nhẹ vào Điều khiển từ xa S Pen.

Tuỳ chọn điều khiển từ xa S Pen trong bảng thông báo

Vui lòng chú ý: Chắc chắn rằng S Pen có đủ pin để kết nối và hoạt động.

1

Mở màn hình cài đặt Điều khiển từ xa S Pen.

2

Chạm nhẹ vào tùy chọn Nhấn giữ nút của bút để.

3 Chọn ứng dụng hay tính năng mà bạn muốn khởi động (ví dụ như Máy ảnh, Máy tính, Dịch thuật).
Chọn một ứng dụng từ danh sách
1

Mở trang cài đặt Điều khiển từ xa S Pen.

2

Trong mục Hành động qua Ứng dụng, vuốt để kích hoạt các ứng dụng mà bạn muốn tuỳ biến.

3

Chạm nhẹ vào Nhấn một lần để chọn thao tác sẽ được thực hiện khi nhấn nút một lần.

Nhấn một lần để chọn ứng dụng
4

Chạm nhẹ vào Nhấn hai lần để chọn thao tác sẽ được thực hiện khi nhấn nhanh nút hai lần.

Nhấn nhanh hai lần để chọn ứng dụng

Cảm ơn phản hồi của bạn