Làm thế nào để tôi quản lý các thông báo trên Gear S2?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 15-12-2017

Thiết lập Gear để nhận các thông báo từ điện thoại di động cho các sự kiện, chẳng hạn như cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới. Thực hiện theo các bước sau để tùy chọn những thông báo nhận trên Gear:

Bước 1:   Trên thiết bị di động, mở màn hình Ứng dụng.

Bước 2:   Chạm vào Samsung Gear.

*Có thể cần chạm vào thư mục Công cụ và chạm vào Samsung Gear.

Forder samsung gear.png

Bước 3:   Chạm vào Thông báo.
notify samsung gear.png

Bước 4:   Chạm vào Quản lý thông báo.
manager notify.png

Bước 5:   Lựa chọn những ứng dụng thực sự muốn nhận thông báo trên Gear.

Bước 6:   Nếu hoàn thành, chạm HOÀN TẤT.
manager notify 2.png

Ngoài ra, nếu bật Giới hạn thông báo, Gear sẽ chặn mọi thông báo (ngoại trừ chuông báo) đã nhận được khi màn hình của thiết bị di động bật.

limit notify.png

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động

Thư điện tử

Gửi phản hồi đến Samsung Việt Nam

Ban Giám đốc

Gửi phản hồi đến Ban Giám đốc Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Liên hệ