Làm thế nào để quản lý thông báo trên Gear S2?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-06-2022

Thiết lập Gear để nhận các thông báo từ điện thoại di động cho các sự kiện, chẳng hạn như cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới. Thực hiện theo các bước sau để tùy chọn những thông báo nhận trên Gear:

Bước 1:   Trên thiết bị di động, mở màn hình Ứng dụng.

Bước 2:   Chạm vào Samsung Gear.

*Có thể cần chạm vào thư mục Công cụ và chạm vào Samsung Gear.

Forder samsung gear.png

Bước 3:   Chạm vào Thông báo.
notify samsung gear.png

Bước 4:   Chạm vào Quản lý thông báo.
manager notify.png

Bước 5:   Lựa chọn những ứng dụng thực sự muốn nhận thông báo trên Gear.

Bước 6:   Nếu hoàn thành, chạm HOÀN TẤT.
manager notify 2.png

Ngoài ra, nếu bật Giới hạn thông báo, Gear sẽ chặn mọi thông báo (ngoại trừ chuông báo) đã nhận được khi màn hình của thiết bị di động bật.

limit notify.png

Cảm ơn phản hồi của bạn