Cách để thay đổi kiểu đồng hồ trên Gear S2

Ngày cập nhật gần nhất : 24-06-2022

Có thể thay đổi các kiểu đồng hồ được hiển thị trên màn hình của Gear S2. Có 3 phương pháp để người dùng có thể thay đổi phong cách đồng hồ hiển thị trên màn hình.

v  Phương pháp 1 – Thao tác trên Gear S2:

Bước 1:   Trên màn hình chờ của Gear S2, hãy chạm và giữ vào màn hình đồng hồ hiện tại.
select style clock.png

Bước 2:   Vuốt màn hình từ phải sang trái để xem các kiểu đồng hồ sẵn có.

select style clock 2.png

Bước 3:   Chạm vào một trong những kiểu đồng hồ để chọn nó.
select style clock applied.png

Mặt đồng hồ đã chọn sẽ được áp dụng để hiển thị trên màn hình đồng hồ.

v  Phương pháp 2 – Thao tác trên Gear S2:

Bước 1:   Từ màn hình chờ của Gear S2, vuốt từ phải sang trái để xem các phím tắt ứng dụng.

Bước 2:   Chạm vào Cài đặt.
setting.png

Bước 3:   Chạm vào Hiển thị.
display.png

Bước 4:   Chạm vào Mặt đồng hồ.
watch face.png

Bước 5:   Vuốt màn hình từ phải sang trái để xem các kiểu đồng hồ sẵn có. Chạm vào một trong những kiểu đồng hồ để chọn nó.

v  Phương pháp 3 - Thay đổi phong cách đồng hồ qua điện thoại di động:

Bước 1:   Từ màn hình Ứng dụng, chạm vào Samsung Gear.

Bước 2:   Chạm vào Mặt Đồng hồ.

Bước 3:   Chọn một kiểu đồng hồ như mong muốn.

Bước 4:   Để thay đổi kiểu nền và các mục để hiển thị trên mặt hồ đồng, chạm vào TẠO KIỂU.

Bước 5:   Chọn kiểu nền và các mục muốn sử dụng. Nếu hoàn tất, hãy bấm LƯU.

STYLIZING.png

 

Cảm ơn phản hồi của bạn