Cách để bật màn hình chờ đồng hồ luôn luôn sáng

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Có thể thiết lập để Gear S2 luôn hiển thị đồng hồ trong khi màn hình đã được tắt. Để làm điều này, hãy thao tác theo các bước hướng dẫn sau để kích hoạt tính năng "Luôn bật đồng hồ".

1 Từ màn hình chờ của Gear S2, vuốt từ phải sang trái để xem các phím tắt ứng dụng.
2 Chạm vào Cài đặt.
Tôi muốn bật màn hình chờ đồng hồ luôn luôn sáng. Tôi phải làm thế nào?
3 Chạm vào Hiển thị.
Tôi muốn bật màn hình chờ đồng hồ luôn luôn sáng. Tôi phải làm thế nào?
4 Chạm vào Luôn bật đồng hồ.
Tôi muốn bật màn hình chờ đồng hồ luôn luôn sáng. Tôi phải làm thế nào?
5 Chạm biểu tượng √ để bật.
Tôi muốn bật màn hình chờ đồng hồ luôn luôn sáng. Tôi phải làm thế nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn