Hướng dẫn in không dây từ Samsung Galaxy Note 5?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-06-2022

Các chức năng in có sẵn như là một tùy chọn menu trong một số ứng dụng, cho phép in trực tiếp từ điện thoại với máy in trên cùng một mạng Wi-Fi®. Samsung Print Service mặc định sẽ có sẵn. Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để cài đặt thêm các dịch vụ in bổ sung, như HP.

*** Màn hình và các thiết lập có sẵn có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp dịch vụ không dây và phiên bản phần mềm.  

In

 

Một vài máy in sẽ không được hỗ trợ.

Bước 1:   Từ một ứng dụng tương thích như Bộ sưu tập, chọn một hình ảnh.

Bước 2:   Chạm vào Chia sẻ  Icon_Gallery_Share2.png.

Lưu ý: Đối với một số ứng dụng, tùy chọn Chia sẻ có thể được tìm thấy bằng cách chạm vào NHIỀU HƠN.


Printing_Plugin.jpg

Bước 3:   Chạm vào IN.

Printing_ShareSettings.jpg

Bước 4:   Chọn máy in và các thiết lập khác, và chạm vào Icon_Print.png để gửi ảnh đến máy in.

Print.jpg

Bật và Thêm các dịch vụ in

 

Điều này là cần thiết để kích hoạt các dịch vụ in trên thiết bị.

Bước 1:   Từ màn hình Chính, chạm vào Ứng dụng Icon_Apps_2.png.

Bước 2:   Chạm vào Cài đặt Icon_Settings.png.

Bước 3:   Chạm vào Nhiều hơn hoặc Cài đặt kết nối khác Icon_Settings_MoreNetworks.png.

Lưu ý: Có thể là cần phải chạm vào tab KẾT NỐI và sau đó chạm vào Nhiều hơn hoặc Cài đặt kết nối khác .

Bước 4:   Chạm và IN.

Bước 5:   Chạm vào tên của dịch vụ in muốn sử dụng. Nếu thương hiệu máy in không hiển thị, chạm Tải về plug-in. Tìm kiếm và cài đặt các ứng dụng dịch vụ in ấn áp dụng cho model máy in.
Lưu ý: Nếu đã tải về một plug-in mới, chạm vào Trở về Android_Back_New_5.png để trở về cài đặt in và chọn plug-in mới.

Bước 6:   Chạm vào thanh trượt Icon_Slider_OFF_2.png để bật dịch vụ in ấn Icon_Slider_ON_2.png.

Bước 7:   Thiết bị sẽ tìm kiếm các máy in trong mạng và liệt kê chúng. Chạm vào máy in muốn sử dụng. 

 

Cảm ơn phản hồi của bạn