Cách từ chối cuộc gọi nhanh chóng trên Samsung Galaxy S6 edge

Ngày cập nhật gần nhất : 24-06-2022

Bạn có thể từ chối các cuộc gọi đến và gửi tin nhắn đã được cài đặt sẵn. Tin nhắn này có thể gửi trực tiếp cho người gọi đến một cách nhanh chóng.

 

Nếu trả lời nhanh tính năng đã được kích hoạt, trong khi màn hình của thiết bị được úp xuống, đặt ngón tay của bạn lên phần cảm biến ở mặt sau của thiết bị và giữ nó trong 2 giây để từ chối cuộc gọi. Để kích hoạt chế độ này, xin vui lòng kích hoạt tính năng trả lời nhanh. 

Làm thế nào để từ chối cuộc gọi nhanh chóng trên Galaxy S6 edge?
1 Để kích hoạt tính năng trả lời nhanh chóng, trên Màn hình Ứng dụng, Chọn "Cài Đặt”.
2 Di chuyển xuống đơn màn hình cạnh và Chọn Màn hình cạnh.
3 Chọn “Edge lighting” và chọn “Trả lời nhanh”. Trong trường hợp này, tính năng Edge lighting phải được kích hoạt trước.
4 Chọn để kích hoạt. Để chỉnh sửa tin nhắn cho chế độ từ chối mặc định, chọn tin nhắn văn bản dưới trả lời tin nhắn nhanh.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn