Cách thiết lập tính năng Always On Display trên Galaxy S7 edge

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Có thể cài đặt thiết bị để hiển thị thông tin như đồng hồ, lịch hoặc hình ảnh trên màn hình khi màn hình đã tắt.

1 Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
2 Chạm vào Cài đặt.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
3 Chạm vào Hiển thị.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
4 Chạm vào Always On Display.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
5 Chạm vào công tắc để kích hoạt.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
6 Chạm vào Nội dung cần hiển thị.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
7 Chọn mục để hiển thị.

Đồng hồ: Chọn kiểu đồng hồ và hình nền.
    
Lịch năm: Chọn kiểu lịch.
  
Ảnh: Chọn hình ảnh để hiển thị trên màn hình khi màn hình đã tắt.

Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?

Khi màn hình tắt, thiết bị sẽ hiển thị thông tin đã chọn.

Lưu ý:

Tính năng này sẽ bị tắt khi mức pin còn dưới 5%.

Khi đồng hồ ban đêm được kích hoạt, bạn không thể sử dụng tính năng Luôn hiển thị trên màn hình.

Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?

Cảm ơn phản hồi của bạn