Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 2017-12-29

Có thể cài đặt thiết bị để hiển thị thông tin như đồng hồ, lịch hoặc hình ảnh trên màn hình khi màn hình đã tắt.

1 Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
2 Chạm vào Cài đặt.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
3 Chạm vào Hiển thị.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
4 Chạm vào Always On Display.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
5 Chạm vào công tắc để kích hoạt.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
6 Chạm vào Nội dung cần hiển thị.
Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?
7 Chọn mục để hiển thị.

Đồng hồ: Chọn kiểu đồng hồ và hình nền.
    
Lịch năm: Chọn kiểu lịch.
  
Ảnh: Chọn hình ảnh để hiển thị trên màn hình khi màn hình đã tắt.

Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?

Khi màn hình tắt, thiết bị sẽ hiển thị thông tin đã chọn.

Lưu ý:

Tính năng này sẽ bị tắt khi mức pin còn dưới 5%.

Khi đồng hồ ban đêm được kích hoạt, bạn không thể sử dụng tính năng Luôn hiển thị trên màn hình.

Làm thế nào thiết lập tính năng Always On Display trên máy Galaxy S7 edge?

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ