Cách chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 Edge

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Sử dụng chế độ Toàn cảnh để chụp một loạt ảnh ngang hoặc dọc rồi ghép lại để tạo ảnh rộng.

1 Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
2 Chạm vào Máy ảnh.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
3 Chạm vào Chế độ.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
4 Chạm vào Toàn cảnh.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
5 Chạm vào biểu tượng Chuyển động ở vị trí trên cùng của màn hình.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
6 Chạm vào Bật để bật tính năng toàn cảnh chuyển động.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
7 Chạm vào biểu tượng Máy ảnh để chụp.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
8 Di chuyển máy ảnh chậm theo một hướng.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
9 Khi hoàn tất, chạm vào biểu tượng Dừng để dừng chụp ảnh.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
10 Xem ảnh toàn cảnh chuyển động đã chụp, trên màn hình xem trước hãy chạm vào hình ảnh thu nhỏ.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
11 Chạm vào biểu tượng Toàn cảnh chuyển động. Ảnh toàn cảnh chuyển động đã chụp sẽ bắt đầu phát.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
12 Nghiêng thiết bị hoặc vuốt trên màn hình để xoay ảnh toàn cảnh chuyển động đã chụp. Để lưu ảnh toàn cảnh chuyển động ở dạng file video, chạm vào Lưu video.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?

Cảm ơn phản hồi của bạn