Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

Sử dụng chế độ Toàn cảnh để chụp một loạt ảnh ngang hoặc dọc rồi ghép lại để tạo ảnh rộng.

1 Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
2 Chạm vào Máy ảnh.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
3 Chạm vào Chế độ.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
4 Chạm vào Toàn cảnh.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
5 Chạm vào biểu tượng Chuyển động ở vị trí trên cùng của màn hình.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
6 Chạm vào Bật để bật tính năng toàn cảnh chuyển động.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
7 Chạm vào biểu tượng Máy ảnh để chụp.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
8 Di chuyển máy ảnh chậm theo một hướng.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
9 Khi hoàn tất, chạm vào biểu tượng Dừng để dừng chụp ảnh.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
10 Xem ảnh toàn cảnh chuyển động đã chụp, trên màn hình xem trước hãy chạm vào hình ảnh thu nhỏ.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
11 Chạm vào biểu tượng Toàn cảnh chuyển động. Ảnh toàn cảnh chuyển động đã chụp sẽ bắt đầu phát.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
12 Nghiêng thiết bị hoặc vuốt trên màn hình để xoay ảnh toàn cảnh chuyển động đã chụp. Để lưu ảnh toàn cảnh chuyển động ở dạng file video, chạm vào Lưu video.
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?
Làm thế nào chụp chế độ Toàn cảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động.

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ