Làm thế nào chụp ảnh chuyển động trên máy Galaxy S7 edge?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Ảnh chuyển động là thiết lập để thiết bị quay video trong vài giây trước khi chạm biểu tượng Máy ảnh. Thao tác này cho phép chụp những khoảnh khắc mà có thể bị bỏ lỡ. 

Bước 1: Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng.

https://static.samsungsimulator.com/output/img/image/product_6446/rYiQZ47aOI1456277798986.jpg

Bước 2: Chạm vào Máy ảnh.

https://static.samsungsimulator.com/output/img/image/product_6446/rkHx1TYm7D1456277800743.jpg

Bước 3: Chạm vào biểu tượng Cài đặt.

Bước 4: Kéo công tắc Ảnh chuyển động để kích hoạt.

Bước 5: Chạm vào phím Trở về để quay trở lại màn hình xem trước.

Bước 6: Chạm vào biểu tượng Máy ảnh để chụp ảnh.

Bước 7: Để xem video, chạm vào ảnh thu nhỏ xem trước.

Bước 8: Chạm vào biểu tượng Ảnh chuyển động.

Bước 9: Thiết bị sẽ bắt đầu phát video.  Nếu chạm vào màn hình, phím Phát lại và CHỤP sẽ được hiển thị.

Bước 10: Để chụp hình ảnh tĩnh từ clip video, hãy chạm vào màn hình để dừng phát lại và chạm vào CHỤP.

Cảm ơn phản hồi của bạn