Làm thế nào để truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 04-01-2018

Thao tác theo các bước hướng dẫn bên dưới để truyền các tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2:


Di chuyển các tập tin âm thanh từ các thiết bị di động đến Gear S2.

1 Từ màn hình Chờ trên điện thoại di động, chạm vào Ứng dụng.
2 Chạm vào Samsung Gear.

*** Có thể cần phải chạm vào thư mục Công cụ trước.

3 Chạm vào Gởi đa phương tiện.
Làm thế nào để truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2?
4 Để tự gửi các tập tin, hãy chạm vào Chọn bài hát.
5 Đánh dấu chọn vào các bài hát muốn gởi.
6 Chạm HOÀN TẤT.
Làm thế nào để truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2?

*** Khi Gear không có đủ bộ nhớ, nó sẽ xoá các tập tin không được thiết lập yêu thích theo thứ tự từ cũ nhất đến mới nhất.

7 Ngoài ra, có thể gởi tự động các tập tin nhạc từ thiết bị di động đến Gear S2 bằng cách chạm vào Tự động đồng bộ.
Làm thế nào để truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2?
8 Chọn danh sách nhạc.
9 Chọn tập tin để đồng bộ giữa thiết bị di động và Gear.
10 Chạm vào HOÀN TẤT.
Làm thế nào để truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2?

*** Để truy cập vào âm nhạc đã truyền từ thiết bị di động, chạm vào "Nhạc" trên ứng dụng của Gear S2.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến văn phòng CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ