Làm thế nào để truyền hình ảnh từ điện thoại di động đến Gear S2?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 15-12-2017

Thao tác theo các bước hướng dẫn bên dưới để truyền hình ảnh từ thiết bị di động sang Gear S2:

Bước 1:   Từ màn hình Chờ trên điện thoại di động, chạm vào Ứng dụng.

Bước 2:   Chạm vào Samsung Gear.
*** Có thể cần phải chạm vào thư mục Công cụ trước.

Bước 3:   Chạm vào Gởi đa phương tiện.

send media.png

Bước 4:   Để gởi thủ công các tập tin, hãy chạm vào Chọn hình ảnh.

Bước 5:   Chọn tập tin hình ảnh muốn gởi.

Bước 6:   Chạm vào Hoàn tất để bắt đầu truyền hình ảnh đến Gear S2

send image manual.png

Bước 7:   Ngoài ra, có thể gởi tự động các tập tin hình ảnh từ thiết bị di động đến Gear S2 bằng cách chạm vào Tự động đồng bộ.

auto sync.png

Bước 8:   Chạm vào Album để đồng bộ.
Bước 9:     
Chọn album để đồng bộ giữa các thiết bị di động và Gear.
Bước 10: 
Chạm Hoàn tất để gửi đến Gear.

send image auto.png

Bước 11:  Để truy cập hình ảnh bạn đã truyền từ các thiết bị di động, chạm vào "Thư viện" trong khu vực ứng dụng của Gear S2.

open media.png

 

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ