Làm thế nào để truyền hình ảnh từ điện thoại di động đến Gear S2?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-11-2020

Thao tác theo các bước hướng dẫn bên dưới để truyền hình ảnh từ thiết bị di động sang Gear S2:

Bước 1:    Từ màn hình Chờ trên điện thoại di động, chạm vào Ứng dụng.
Bước 2:    Chạm vào Samsung Gear.
Bước 3:    Chạm vào Gởi đa phương tiện.

send media.png

Bước 4:    Để gởi thủ công các tập tin, hãy chạm vào Chọn hình ảnh.
Bước 5:    Chọn tập tin hình ảnh muốn gởi.
Bước 6:    Chạm vào Hoàn tất để bắt đầu truyền hình ảnh đến Gear S2

send image manual.png

Bước 7:    Ngoài ra, có thể gởi tự động các tập tin hình ảnh từ thiết bị di động đến Gear S2 bằng cách chạm vào Tự động đồng bộ.

auto sync.png

Bước 8:   Chạm vào Album để đồng bộ.
Bước 9:    Chọn album để đồng bộ giữa các thiết bị di động và Gear.
Bước 10:    Chạm Hoàn tất để gửi đến Gear.

send image auto.png

Bước 11:  Để truy cập hình ảnh bạn đã truyền từ các thiết bị di động, chạm vào "Thư viện" trong khu vực ứng dụng của Gear S2.

open media.png

 

Cảm ơn phản hồi của bạn