Làm thế nào để sử dụng SIM kép trên Galaxy A5?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 28-12-2017

Nếu gắn hai thẻ SIM, có thể có hai số điện thoại hoặc hai nhà cung cấp dịch vụ cho một thiết bị.
Kích hoạt thẻ SIM:
Trên màn hình chờ, chạm Ứng dụng → Cài đặt → Quản lý SIM. Chạm vào một hoặc cả hai công tắc cho thẻ SIM để bật chúng.

Làm thế nào để sử dụng SIM kép trên Galaxy A5?

Thay đổi tên hiển thị và biểu tượng của thẻ SIM:
Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng → Cài đặt → Quản lý SIM. Chọn thẻ SIM và chạm vào Tên đăng ký hoặc Chọn biểu tượng. Đặt tên hiển thị và biểu tượng cho từng thẻ SIM.

Làm thế nào để sử dụng SIM kép trên Galaxy A5?

Chuyển đổi giữa các thẻ SIM:
Khi hai thẻ SIM được kích hoạt, các biểu tượng lựa chọn thẻ xuất hiện trên trang tổng quan của bảng thông báo. Mở bảng thông báo rồi chọn một thẻ SIM.

Làm thế nào để sử dụng SIM kép trên Galaxy A5?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến văn phòng CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ